นักกม. เตือนใช้สิทธิ์ค้าน ประเมินภาษีที่ดินฯ ใน 30 วัน ก่อนถึงกำหนดจ่าย งวดแรก 31 ส.ค.

นักกฎหมาย เตือนตรวจสอบหนังสือแจ้งข้อมูลภาษีที่ดินฯ ชี้หากไม่เห็นด้วย ให้เร่งใช้สิทธิ์ยื่นคัดค้าน ภายใน 30 วัน ก่อนถึงกำหนดจ่ายงวดแรก 31 ส.ค.นี้