“ผู้ว่าฯธปท.” แจงกลางสภาฯ ซอฟต์โลน 5 แสนล้าน อุ้ม SME ไม่ใช่กู้เงิน แต่ช่วยเสริมสภาพคล่อง

"ผู้ว่าฯธปท." แจงกลางสภาฯ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน 5 แสนล้าน อุ้ม SME ไม่ใช่กู้เงิน ไม่สร้างภาระทางการคลัง แต่แต่ช่วยเสริมสภาพคล่อง