KAsset ออกเทอมฟันด์ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.3%

KAsset ออกเทอมฟันด์ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.3% เสนอขาย 16-22 มิ.ย.นี้ แนะพักเงินหลบตลาดผันผวน

KAsset ส่งกองทุนตราสารหนี้อายุ 3 เดือน ขายถึง 10 พ.ค.นี้

KAsset ส่งกองทุนตราสารหนี้ “KFF3MCG” อายุ 3 เดือน เปิดขาย 5-10 พ.ค.นี้ คาดผลตอบแทน 1% ต่อปี

KAsset เปิดกองทุน “KFF3MCF” ชูผลตอบแทน 1.1%

KAsset เปิดกองทุน “KFF3MCF” ชูผลตอบแทน 1.1% เสนอขายวันที่ 21-27 เม.ย.63 ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และหุ้นกู้ พร้อมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

1 2 3 5