สังคมข่าวหุ้น

* ตลาดหุ้นไทยล่าสุดปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,665.27 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 1.71 จุด มูลค่าการซื้อขายรวม 5.2 หมื่นล้านบาท

สังคมข่าวหุ้น

* ตลาดหุ้นไทยล่าสุดปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,645.38 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 9.67 จุด มูลค่าการซื้อขายรวม 5.8 หมื่นล้านบาท

สังคมข่าวหุ้น

* ตลาดหุ้นไทยล่าสุดปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,655.73 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 13.24 จุด มูลค่าการซื้อขายรวม 4.5 หมื่นล้านบาท

สังคมข่าวหุ้น

* ตลาดหุ้นไทยล่าสุดปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,658.71 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 5.62 จุด มูลค่าการซื้อขายรวม 3.8 หมื่นล้านบาท

สังคมข่าวหุ้น

* ตลาดหุ้นไทยล่าสุดปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,592.72 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 17.59 จุด มูลค่าการซื้อขายรวมเฉียด 4.5 หมื่นล้านบาท

สังคมข่าวหุ้น

* ตลาดหุ้นไทยล่าสุดปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,556.93 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 0.28 จุด มูลค่าการซื้อขายรวม 3 หมื่นล้านบาท

1 2 3 10