การขายตัดราคาน้ำมันปาล์ม..เพื่อทำลายคู่แข่ง

การกล่าวอ้างว่ามีการขายตัดราคาน้ำมันปาล์มเพื่อทำลายคู่แข่งต้องมีข้อเท็จจริงประกอบจำนวนมาก ไม่สามารถกล่าวอ้างว่าผู้ประกอบธุรกิจทำผิดเพราะขายราคาถูกเท่านั้น