“บขส.” คลายล็อก เปิดเดินรถสายเหนือ-อีสาน-ตะวันออก 16 เส้นทาง 18 พ.ค.นี้!

"บขส." คลายล็อก เปิดเดินรถสายเหนือ-อีสาน-ตะวันออก 16 เส้นทาง 18 พ.ค.นี้ พร้อมวางมาตรการป้องกัน "โควิด" เข้มข้น!

“บขส.” ประกาศหยุดเดินรถ เส้นทางระยะเกิน 300 กม.ทั่วปท.ไม่มีกำหนด ขานรับขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

"บขส." ประกาศหยุดเดินรถ เส้นทางระยะเกิน 300 กม.ทั่วประเทศ ไม่มีกำหนด ขานรับรัฐบาล ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ป้องกัน "โควิด-19"

“บขส.” งดขายตั๋วโดยสารทุกเส้นทาง 26 มี.ค.- 30 เม.ย.63 รับพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

“บขส.” งดขายตั๋วโดยสารทุกเส้นทาง 26 มี.ค.- 30 เม.ย.63 รับพ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่เปิดให้คืนตั๋ว-เลื่อนเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ