ธุรกิจโบรกฯ กับภาวะ Sunset

บริษัทหลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์ (Broker) ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเสมอไป... ก็มีช่วงซบเซาเช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ นั่นแหละ  เพราะการเป็นธุรกิจนายหน้าในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากภาวะตลาดฯไม่ดี! นักลงทุนก็ชะลอการลงทุน  และส่งผลรายได้จากค่านายหน้าลดลงไปด้วยเช่นกัน