บลจ.กรุงศรี ปลื้มเงินลงทุน LTF-RMF เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

น.ส.ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด หรือ บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า กองทุน LTF-RMF ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.กรุงศรี ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนและมีเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงจะมีจำนวนธุรกรรมและเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพ.ย.60 บริษัทมียอดเงินลงทุนใหม่ในกองทุน LTF และ RMF มูลค่ารวมกว่า 10,479 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนในกองทุน LTF มูลค่ากว่า 6,077 ล้านบาท และเงินลงทุนในกองทุน RMF มูลค่ากว่า 4,402 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จากข้อมูลการจัดอันดับผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมกองทุนรวมโดยมอร์นิ่งสตาร์ไทยแลนด์เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมานั้น พบว่ากองทุน LTF ที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีดีที่สุด 2 อันดับแรกเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.กรุงศรี ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D) และกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ) โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีที่ 29.27% และ […]

บลจ.กรุงศรี จ่ายปันผล 4 กองทุน 15 พ.ย.นี้

น.ส.ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด หรือ บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า บลจ.กรุงศรี ประกาศจ่ายปันผลพร้อมกัน 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) ในอัตรา0.50 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D) ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5) ในอัตรา 1.00 บาทต่อหน่วย รวมทั้งกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) ในอัตรา1.00 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 6 พ.ย. 60 และมีกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 15 พ.ย. นี้ ทั้งนี้กองทุน KFSDIV กองทุน KFLTFDIV และ กองทุน KFTW5 เป็นกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้สูงกว่าดัชนีชี้วัดทั้งหมด โดยดัชนีชี้วัด9 เดือนแรกอยู่ที่ 11.70% ในส่วนของกองทุนKFTSTAR-D […]

บลจ.กรุงศรี ขึ้นแท่นอันดับ 1 ด้านผลตอบแทนกองทุน

บลจ.กรุงศรี ขึ้นแท่นอันดับ 1 ด้านผลตอบแทนกองทุน ทั้งกลุ่มกองทุนหุ้นทั่วไป กลุ่มกองทุนหุ้นขนาดกลาง – เล็กและกลุ่มกองทุน LTF

1 2 3 4 6