KTAM ขายกอง KT-Care เน้นลงทุนหุ้น SET50

KTAM เปิดกองทุน KT-Care ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เสนอขายวันนี้ถึง 30 ก.ค.นี้ เน้นลงทุนหุ้น SET50 สร้างผลตอบแทนควบคู่คุมความเสี่ยง

KTAM เปิดขายกองทุน KTFF234 ถึง 7 พ.ค.

KTAM เปิดกองทุน KTFF234 อายุ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.8% ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท เน้นลงทุนในตราสารหนี้ตปท.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขายวันนี้ถึง 7 พ.ค.2562

1 2 3 9