บลจ.กรุงไทย ชี้ลงทุนกองตราสารหนี้โชว์ผลงานกองทุนเด่น ยิลด์สูง 4.71%

บลจ.กรุงไทย คาดดอกเบี้ยในประเทศทรงตัวต่ำต่อเนื่อง แนะการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำกว่าการลงทุนหุ้น พร้อมโชว์ผลงานกองทุนเด่น ยิลด์สูงสุด 4.71%

1 6 7 8 9