บลจ.กสิกรไทย ออก 2 กองทุนตราสารหนี้ตปท. ชูยีลด์สูงสุด 1.8%

บลจ.กสิกรไทย ออก 2 กองทุนตราสารหนี้ตปท. อายุ 6 เดือน และ 1 ปี ชูผลตอบแทน 1.6-1.8% เปิดขาย 17-22 ก.ค.นี้

KAsset เปิดกองทุนใหม่ ขายถึง 19 ก.ค.นี้

KAsset เปิดกองทุนใหม่ K-HIT กระจายการลงทุนในหลากหลายธีมธุรกิจที่สอดคล้องกับ Megatrends เสนอขาย 9 - 19 ก.ค.นี้

KAsset เปิดขาย 3 กองทุนใหม่ ชูยีลด์สูงสุด 2%

KAsset เปิดขาย 3 กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศใหม่ อายุ 3 ,6,12 เดือน ชูผลตอบแทน 1.6-2% ถึง 31 พ.ค.นี้

KAsset ออกกอง K-CHANGE ลงทุนหุ้นเติบโตสูงทั่วโลก

KAsset ออกกองทุนกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน (K-CHANGE) เน้นลงทุนหุ้นเติบโตสูงทั่วโลก พร้อมเสนอขาย IPO วันที่ 30 เม.ย.-14 พ.ค.นี้

1 2 3 4 17