บลจ.บัวหลวง ออกกองตราสารหนี้ธนสารพลัส 39/16อายุ 6 เดือน ชูดอกเบี้ย 1.50% ขายวันนี้ -18 ต.ค.59

บลจ.บัวหลวง ออกกองตราสารหนี้ธนสารพลัส 39/16 อายุประมาณ 6 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ชูดอกเบี้ย 1.50% เสนอขายตั้งแต่วันที่ 12-18 ต.ค.59

บลจ.บัวหลวง ออกกองตราสารหนี้ BP37/16 อายุ 6 เดือน ชูดบ. 1.5% ขายวันนี้-4 ต.ค.59

บลจ.บัวหลวง ออกกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 37/16 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ อายุประมาณ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.5% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-4 ต.ค.นี้

บลจ.บัวหลวง เตรียมปันนผล BBASIC ครั้งที่ 4ในอัตราหน่วยลงทุนละ 2.25 บ.จ่ายสิ้นเดือนนี้

บลจ.บัวหลวง เตรียมปันนผล BBASIC ครั้งที่ 4 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 2.25 บ.จ่ายสิ้นเดือนนี้

บลจ.บัวหลวง ออกกองตราสารหนี้ BP 31/16 ชูดอกเบี้ย 1.50% IPO ตั้งแต่วันนี้ – 23 ส.ค.นี้

บลจ.บัวหลวง กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส BP 31/16 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ขนาดโครงการ 5 พันลบ. ชูดอกเบี้ย 1.50% IPO ตั้งแต่วันนี้ - 23 ส.ค.นี้

บลจ.บัวหลวง ออกกองบัวหลวงธนสารพลัส 30/16ขนาด 5 พันลบ.อายุ 6 เดือน ชูผลตอบแทน1.50%

บลจ.บัวหลวง ออกกองบัวหลวงธนสารพลัส 30/16 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ขนาดโครงการ 5 พันลบ. อายุ 6 เดือน ชูผลตอบแทน1.50%

บลจ.บัวหลวง เปิดกองตราสารหนี้ อายุ 6 เดือนชูผลตอบแทน 1.50% ต่อปี ขาย 13-20 ก.ค.นี้

บลจ.บัวหลวง เปิดกองตราสารหนี้ อายุ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ชูผลตอบแทน 1.50% ต่อปี 13-20 ก.ค.นี้

1 10 11 12 13 14