บลจ.บัวหลวง ขายกองทุน “BP21/19” ผลตอบแทน 1.75%

บลจ.บัวหลวง ออกกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ “BP 21/19” ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท อายุ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.75% ,ขาย IPO 19-25 มิ.ย.

BBLAM เสนอขายกองทุนใหม่ “BP19/19” ถึง 11 มิ.ย.นี้

BBLAM เสนอขายกองทุนใหม่ “BP19/19” อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.70% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท ถึง 11 มิ.ย.นี้

BBLAM เสนอขายกองทุน BP 15/19 ถึง 13 พ.ค.นี้

BBLAM เปิดกองทุน BP 15/19 อายุ 6 เดือน ผลตอบแทน 1.70% ต่อปี เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ขายวันนี้ถึง 13 พ.ค.นี้

1 2 3 4 5 6 14