บลจ.วรรณ ออกกอง ONE-DELIGHT เน้นลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ

บลจ.วรรณ ออกกองกองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ (ONE-DELIGHT) เน้นลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ 80% อีก 20% ลงทุน REIT หวังเพิ่มผลตอบแทน เสนอขาย 8-18 ก.ค.62

ONEAM ประกาศจ่ายปันผล 5 กองทุน

บลจ.วรรณ โชว์ปันผลกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 4 กองทุน และ 1 กองทุนทรัสต์ อัตราเฉลี่ยผลตอบแทนยังอยู่ในเกณฑ์น่าสนใจระดับ 5-6% แนะลงทุนเป็นทางเลือกในภาวะตลาดหุ้นยังมีความผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศที่ยังไม่ชัดเจน

1 2 3 4