“บลจ.วี” มองธุรกิจพลังงานศักยภาพโตสูง เปิดขาย IPO กองทุน WE-TENERGY เน้นผลตอบแทนระยะยาว

"บลจ.วี" มองธุรกิจพลังงานศักยภาพโตสูง เปิดขาย IPO “กองทุน WE-TENERGY” สร้างผลตอบแทนระยะยาว

1 2