บลจ.วี เปิดกอง WE- INDIA9M ตั้งเป้าเลิกโครงการ 6%

บลจ.วี เปิดกอง WE- INDIA9M ลงทุนหุ้นอินเดีย มองการปฏิรูปเศรษฐกิจอินเดียหนุนกำไร บจ. เติบโตหลายกลุ่ม ตั้งเป้าเลิกโครงการ 6% ใน 9 เดือน เสนอขาย 4-6 มิ.ย.นี้

บลจ.วี เปิดกอง WE-CHINA6M ลงทุนหุ้นจีน ตั้งเป้าผลตอบแทน 6%

บลจ.วี เปิดกองทุนใหม่ "WE-CHINA6M" ลงทุนหุ้นจีน ตั้งเป้าผลตอบแทน 6% ใน 6 เดือน เสนอขาย 27-29 พ.ค.2562 ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

1 2