MFC เปิดกองทุน MDIVA ลงทุนหุ้นปันผลไทย-เอเชีย

MFC เปิดกองทุนรวมตราสารทุน “MDIVA” ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท เน้นลงทุนหุ้นปันผลไทย-เอเชีย ขายถึง 28 ต.ค.นี้

1 2 3 4