บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกกองทุนผสมใหม่เตรียมเปิดขาย IPO ระหว่างวันที่ 17-26 ต.ค.นี้

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกกองทุนผสมใหม่ ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาฯ-REIT-กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน-ตราสารหนี้ในประเทศไทย เตรียมเปิดขาย IPO ระหว่างวันที่ 17-26 ต.ค.59