Market Timing P.M. – บล.กสิกรไทย

SET เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1408-1432 ในขณะที่ปิดตลาดช่วงเช้าที่ระดับ 1420.03 จุด ลดลง 0.40 จุด หรือ -0.03% ด้วยมูลค่าการซื้อขายรวม 5.88 หมื่นล้านบาท ในช่วงเช้า SET เปิดกระโดดเข้าใกล้ระดับแนวต้านที่ 1435 และเกิดการถดถอยตัวลง ในขณะที่ด้านสัญญาณของ RSI ระดับชั่วโมง อ่อนแรงลง จากเขตซอมาก จึงประเมินบ่ายนี้ SET ยังคงมีระดับแนวต้านที่ 1435 น่าจะยังผ่านได้ลําบาก ขณะที่ด้านแนวรองรับแรกอยู่ที่บริเวณ 1405 และมีระดับ แนวรองรับถัดมาที่บริเวณ 1390 ตามลําดับ CKP ภาพระดับวัน ราคาเด้งตัวขึ้นมาทําจุดสูงแถว 5.25 ก่อนถดถอยตัวลงมาสร้างฐานเหนือกลุ่ม ค่าเฉลี่ยที่รเยงตัวในเงบวก โดยล่าสุด ราคาได้ยกตัวขึ้นข้ามผ่านแนวเส้นกด พร้อมด้วย vol ที่เพิ่มสูงขึ้น ด้านสัญญาณของ MACD เริ่มแกว่งตัวขึ้นเหนือ Signal line ในแดนบวก สร้างโอกาสทีราคา จะสามารถยกตัวขึ้นต่อ แนะซื้อเก็งกําไร […]

Daily View – P.M. – บล.กสิกรไทย

Tactical Move เดินเกมกลยุทธ์บ่าย สรุปภาวะตลาดเช้า ► SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 14.67 จุด (1.09%) ปิดภาคเชา้ที่ 1,365.73 จุด ดว้ยมูลค่าการซอื้ ขาย 47,026.41 ล้านบาท ► Most Positive Impact: AOT (+2.27 จุด), BDMS (+1.44 จุด), PTT (+1.3 จุด) ► Most Negative Impact: GPSC (-0.19 จุด), TRUE (-0.18 จุด), EA (-0.17 จุด) ► ภาพรวมตลาดช่วงเช้าปรับเพิ่มขึ้น 14.67 จุด จากประเด็นความคืบหน้าวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 หลัง Moderna แถลงผลการทดลองเฟส 3 ว่าวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มีประสิทธิภาพ […]

Market Timing P.M. – บล.กสิกรไทย

SET เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1351-1365 ขณะที่ปิดตลาดช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ 1365.73 จุด เพิ่มขึ้น 14.67 จุด หรือ +1.09% ด้วยมูลค่าซื้อขายรวม 4.70 หมื่นล้านบาท เช้านี้ SET ยกตัววกกลับเข้าหาระดับแนว ต้านที่ 1370 หลังจากที่ได้เแกว่งตัวแถว 1355 ขณะที่ด้านสัญญาณของ RSI ระดับชั่วโมง ยังคง แกว่งตัวในโซนสูง จึงประเมินบ่ายนี้ SET ยังไม่น่า ข้ามผ่านระดับแนวต้านที่ 1370 ได้ ซึ่งเป็นระดับแนวต้านของเส้นเชื่อม high to high และเกิดการอ่อนแรงลงใหม่ โดยมีระดับแนวรองรับที่ 1355 และมีระดับแนวรองรับถัดไปที่บริเวณ 1345 ตามลําดับ AMANAH ภาพระดับวัน ราคาแกว่งตัวออกด้านข้าง ก่อนยกตัวข้ามผ่านแนวเสนกด พร้อมด้วย vol ที่เพิ่มสูงขึ้น ด้านสัญญาณของ MACD แกว่งตัวขึ้นเหนือ Signal line ในแดนบวก […]

Market Timing P.M. – บล.กสิกรไทย

SET เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1313-1332 ขณะที่ปิดตลาดช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ 1326.55 จุด เพิ่มขึ้น 40.67 จุด หรือ +3.16% ด้วยมูลค่าซื้อขายรวม 8.54 หมื่นล้านบาท เช้านี้ SET ยังคงไต่ระดับขึ้นเข้าสู่โซนแนวต้านที่ 1325-1330 ขณะที่ด้านสัญญาณของ RSI ระดับชั่วโมง แกว่งตัวในเขตซื้อมาก แต่ด้านสัญญาณของ MACD ระดับวัน ไต่ระดับเหนือ Signal line เข้าสู่แดนบวก จึงประเมินบ่ายนี้ SET มีโอกาสมากขึ้นที่จะแกว่งตัวขึ้นข้ามผ่านแนวต้าน บริเวณ 1330 ได้ โดยมีระดับแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1340 ขณะที่ด้านแนวรองรับแรกยกตัว ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณ 1315 และมีระดับแนวรองรับถัดไปที่บริเวณ 1295 ตามลําดับ BCH ภาพระดับวัน ราคาได้อ่อนตัวลงมาทําจุดต่ำที่สูงขึ้น โดยล่าสุด ราคาได้ยกตัวข้ามผ่านขอบบนของช่องขนานกดตัว พร้อมด้วย vol ที่เพิ่มสูงขึ้น ด้านสัญญาณของ MACD ยกตัวขึ้นเหนือ Signal […]

Daily View – P.M. – บล.กสิกรไทย

Tactical Move  เดินเกมกลยุทธ์บ่าย สรุปภาวะตลาดเช้า ► SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 40.67 จุด (3.16%) ปิดภาคเช้าที่ 1,326.55 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 85,432.03 ล้านบาท ► Most Positive Impact: AOT (+12.33 จุด), PTT (+6.49 จุด), BDMS (+2.89 จุด) ► Most Negative Impact: DELTA (-2.55 จุด), STA (-0.77 จุด), CBG (-0.68 จุด) ► ภาพรวมตลาดช่วงเชา้ปรับเพิ่มขึ้น 40.67 จุด ขานรับ Sentiment บวก ตอบรับพัฒนาการวัคซีนต้านไวรัสโควดิ-19 ของ Pfizer, BioNtech เช่นเดียวกับตลาดทุนทั่วโลก […]

Daily View – P.M. – บล.กสิกรไทย

Tactical Move เดินเกมกลยุทธ์บ่าย สรุปภาวะตลาดเช้า ► SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 30.99 จุด (2.46%) ปิดภาคเช้าที่ 1,291.07 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 45,841.67 ล้านบาท ► Most Positive Impact: PTT (+2.6 จุด), AOT (+2.27 จุด), CPN (+1.73 จุด) ► Most Negative Impact: STA (-0.17 จุด), WHART (-0.12 จุด), HANA (-0.11 จุด) ► ภาพรวมตลาดช่วงเช้าปรับเพิ่มขึ้น 30.99 จุด ขานรับ Sentiment บวก เช่นเดียวกับตลาดทุนทั่วโลกหลังนายโจ ไบเดน ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยเราแนะนำให้นักลงทุน ติดตามการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและต่างประเทศของไบเดนที่แถลงไว้ […]

Daily View – P.M. – บล.กสิกรไทย

Tactical Move เดินเกมกลยุทธ์บ่าย สรุปภาวะตลาดเช้า ► SET Index ปรับลดลง -6.84 จุด (-0.57%) ปิดภาคเช้าที่ 1,194.80 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 26,356.03 ล้านบาท ► Most Positive Impact: MTC (+0.39 จุด), AOT (+0.32 จุด), HANA (+0.09 จุด) ► Most Negative Impact: PTT (-0.65 จุด), SCC (-0.55 จุด), ADVANC (-0.54 จุด) ► ภาพรวมตลาดช่วงเช้าปรับลดลง -6.84 จุด ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยทางการเมือง ภายในประเทศที่ยังคงเปราะบาง และ กังวลการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่จะกระทบเศรษฐกิจในไตรมาส 4/2563 โดยเฉพาะจำนวนผู้ติดเชื้อโควดิ-19ที่เพิ่มขึ้นในทั้งยุโรปและสหรัฐ โดยเราแนะนำให้นักลงทุนติดตาม […]

Daily View – P.M. – บล.กสิกรไทย

Tactical Move เดินเกมกลยุทธ์บ่าย สรุปภาวะตลาดเช้า ► SET Index ปรับลดลง -1.67 จุด (-0.14%) ปิดภาคเช้าที่ 1,206.30 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 22,247.47 ล้านบาท ► Most Positive Impact: HMPRO (+0.36 จุด), GULF (+0.27 จุด), CPALL (+0.2 จุด) ► Most Negative Impact: PTT (-0.65 จุด), CPF (-0.39 จุด), SCB (-0.31 จุด) ► ภาพรวมตลาดช่วงเช้าปรับลดลง -1.67 จุด ยังคงได้รับแรงกดดันจากปัจจัยทางการเมือง ภายในประเทศที่ยังคงเปราะบาง และ จำนวนผู้ติดเชื้อโควดิ-19ที่เพิ่มขึ้นในทั้งยุโรปและสหรัฐฯ รวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ยังคงไม่แน่นอน รอดูการประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา 26-27 ต.ค.นี้และ […]

Market Timing P.M. – บล.กสิกรไทย

SET เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1206-1215 ในขณะที่ปิดตลาดช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ 1213.09 จุด ลดลง 0.52 จุด หรือ -0.04% ด้วยมูลค่าซื้อขายรวม 2.32 หมื่นล้านบาท ในช่วงเช้า SET ได้ถดถอยตัวลงเข้าใกล้ระดับแนวรองรับที่ 1200 ก่อนเด้งตัวกลับขึ้นไปได้ บ้าง ขณะที่ด้านสัญญาณของ RSI ระดับชั่วโมง ยังคงแกว่งตัวในโซนกลาง ไม่ชี้ทิศทางที่ชัดเจนมากนัก จึงประเมินบ่ายนี้ SET ยังน่าจะแกว่งตัวใน กรอบเดิมไม่ต่างจากช่วงก่อนหน้า โดยมีระดับแนวรองรับที่ 1200 และ 1185 ซึ่งทำให้น้ำหนักยังไม่น่า หลุดระดับแนวรองรับแรก ขณะที่ด้านแนวต้านอยู่ที่ 1225 และ 1235 ตามลําดับ ALL ภาพระดับวัน ราคาได้อ่อนตัวลงมาสร้างฐานแถว 3 โดยล่าสุด ราคาได้ยกตัวขึ้นทําแท่งเขียว พร้อมด้วย vol ที่เพิ่มสูงขึ้น ด้านสัญญาณของ MACD เริ่มยกตัวขึ้นเหนือ Signal line ในแดนลบ […]

Daily View – P.M. – บล.กสิกรไทย

Tactical Move เดินเกมกลยุทธ์บ่าย สรุปภาวะตลาดเช้า ► SET Index ปรับลดลง -.52 จุด (-0.04%) ปิดภาคเช้าที่ 1,213.09 จุด ด้วยมูลค่าการซอื้ ขาย 23,265.17 ล้านบาท ► Most Positive Impact: SCC (+0.33 จุด), AOT (+0.32 จุด), GPSC (+0.26 จุด) ► Most Negative Impact: CPALL (-0.82 จุด), PTT (-0.65 จุด), PTTEP (-0.36 จุด) ► ภาพรวมตลาดช่วงเช้าปรับลดลง -.52 จุด ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยทางการเมือง ภายในประเทศที่ยังคงเปราะบาง และ จำนวนผู้ติดเชิ้โควิด-19ที่เพิ่มขึ้นในทั้งยุโรปและสหรัฐ รวม ไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ยังคงไม่แน่นอน รอดูการประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา […]

1 2 3 133