Commodity WoW – บล.ฟินันเซีย ไซรัส

THAILAND EQUITY RESEARCH Comments: (+) ราคา น้ำมัน ดิบ WTI ราย สัปดาห์ ปรับตัว ขึ้น +1.5% W-W หลัง ตัวเลข สำรอง น้ำมัน ดิบ ใน กลุ่ม OECD ที่ ปรับตัว ลดลง เข้า ใกล้ เส้น ค่า เฉลี่ย 5 ปี (เป็น บวก ต่อ กลุ่ม พลังงาน โดย เฉพาะ PTT, PTTEP, PTTGC) (-) ค่า การ กลั่น สิงคโปร์ ลดลง -12.2% W-W มา อยู่ ที่ US$ 5.70/บาร์เรล (เป็น ลบ ต่อ โรง กลั่น TOP, SPRC, BCP, IRPC, PTTGC, ESSO) – ราคา ปิโตรเคมี ต้น น้ำ สาย โอเลฟินส์ ปรับตัว ผสม ผสาน โดย Ethylene ปรับตัว ลง -6.8% W-W ใน ขณะที่ Propylene ปรับตัว ขึ้น +1.0% W-W (เป็น กลาง ต่อ PTTGC, SCC) – ราคา อะโรเมติกส์ ปรับตัว ผสม โดย Benzene -0.6% W-W ใน ขณะที่ Paraxylene […]

Commodity WoW – บล.ฟินันเซีย ไซรัส

THAILAND EQUITY RESEARCH Comments: (-) ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลง -1.4% W-W หลังจากตัวเลขการผลิตน้ำมันในประเทศรัสเซียปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าจะยังคงอยู่ในช่วงปรับลดกำลังการผลิตลงก็ตาม ( เป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน PTT, PTTEP, PTTGC) (+) ค่าการกลั่นสิงคโปร์ปรับตัวขึ้น +4.6 % W-W มาอยู่ที่ US$ 7.45/บาร์เรล (เป็นบวกต่อโรงกลั่น TOP, SPRC, BCP, IRPC, PTTGC, ESSO) – ราคาปิโตรเคมีต้นน้ำสายโอเลฟินส์ปรับตัวผสมผสาน โดย Ethylene ปรับขึ้นอีก +0.4% W-W ในขณะที่ Propylene ปรับตัวลงเล็กน้อย -0.5% W-W เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน (เป็นกลางต่อ PTTGC, SCC) (-) ราคาอะโรเมติกส์ปรับตัวลดลง โดยทั้งBenzene และ Paraxylene -1.8% W-W […]

Commodity WoW – บล.ฟินันเซีย ไซรัส

THAILAND EQUITY RESEARCH Comments: (+) ราคาน้ำมันดิบ WTI รายสัปดาห์เพิ่มขึ้น +1.3 % W-W หลังตลาดคาดว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้เป็นอย่างดีของสหรัฐจะช่วยเพิ่มปริมาณความต้องการใช้น้ำมันในอนาคต นอกจากนี้ ตัวเลขแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบในสหรัฐที่ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 7 สัปดาห์ เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบให้ปรับตัวขึ้น (เป็นบวกต่อกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะ PTT, PTTEP, PTTGC) (-) ค่าการกลั่นสิงคโปร์ปรับตัวลง -7.3% W-W มาอยู่ที่ US$ 7.57/บาร์เรล (เป็นลบต่อโรงกลั่น TOP, SPRC, BCP, IRPC, PTTGC, ESSO) (+) ราคาปิโตรเคมีต้นน้ำสายโอเลฟินส์ปรับตัวขึ้น โดย Ethylene ปรับขึ้น +5.5% W-W ในขณะที่ Propylene ปรับตัวลงเล็กน้อยที่ -0.5% W-W (เป็นบวกต่อ PTTGC, SCC) (-) ราคาอะโรเมติกส์ปรับตัวลง โดย Paraxylene ลดลง […]

Commodity WoW – บล.ฟินันเซีย ไซรัส

THAILAND EQUITY RESEARCH Comments: (-) ราคาน้ำมันดิบ WTI รายสัปดาห์ปรับลง -9.5% W-W จากความกังวลอุปทานฝั่งสหรัฐหลังปริมาณสต็อกน้ำมันดิบ และสต็อกน้ำมันสำเร็จรูปปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงกำลังการผลิตที่สูงขึ้นสู่ระดับ 10.25 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากการเพิ่มแท่นขุดเจาะน้ำมัน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยกดดันจากตัวเลขการผลิตของอิหร่านที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (เป็นลบต่อกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะ PTT, PTTEP, PTTGC) (-) ค่าการกลั่นสิงคโปร์ ปรับลด -3.1% W-W มาอยู่ที่ US$7.60/บาร์เรล (เป็นลบต่อโรงกลั่น TOP, SPRC, BCP, IRPC, PTTGC, ESSO) (-) ราคาปิโตรเคมีต้นน้ำสายโอเลฟินส์ปรับลง โดย Ethylene -2.3% W-W ส่วน Propylene -1.4% W-W (เป็นลบต่อ PTTGC, SCC) (-) ราคาอะโรเมติกส์ปรับลด โดย Paraxylene -3.4% W-W […]

Commodity WoW – บล.ฟินันเซีย ไซรัส

THAILAND EQUITY RESEARCH Comments: (-) ราคาน้ำมันดิบ WTI รายสัปดาห์ปรับลดราว -1.0% W-W จากอุปทานของสหรัฐทั้งตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 11 สัปดาห์ และปริมาณการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการปรับลงถูกจำกัดจากอุปสงค์น้ำมันเบนซินสหรัฐที่ปรับเพิ่มขึ้น และความร่วมมือลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกที่อยู่ในระดับสูง (เป็นลบต่อกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะ PTT, PTTEP, PTTGC) (+) ค่าการกลั่นสิงคโปร์ ขยับขึ้น +26.0% W-W มาอยู่ที่ US$7.84/บาร์เรล (เป็นบวกต่อโรงกลั่น TOP, SPRC, BCP, IRPC, PTTGC, ESSO) (-) ราคาปิโตรเคมีต้นน้ำสายโอเลฟินส์ปรับลง โดย Ethylene -1.5% W-W ส่วน Propylene -0.5% W-W (เป็นลบต่อ PTTGC, SCC) – ราคาอะโรเมติกส์ปรับตัวผสม โดย Paraxylene ทรงตัว W-W ขณะที่ Benzene […]

Commodity WoW – บล.ฟินันเซีย ไซรัส

THAILAND EQUITY RESEARCH Comments: (-) ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลง -1.4% W-W จากแรงเทขายทำกำไร และความกังวลต่ออุปทานน้ำมันจากปริมาณการผลิตของกลุ่มประเทศนอกโอเปกที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 58.94 ล้านบาร์เรล/วัน อย่างไรก็ตาม การปรับลงถูกจำกัดจากสต็อกน้ำมันของสหรัฐที่ลดลง และการส่งสัญญาณในการโจมตีการขุดเจาะน้ำมันดิบในไนจีเรีย (เป็นลบต่อกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะ PTT, PTTEP, PTTGC) (+) ค่าการกลั่นสิงคโปร์ ขยับขึ้น +3.9% W-W มาอยู่ที่ US$6.08/บาร์เรล (เป็นบวกต่อโรงกลั่น TOP, SPRC, BCP, IRPC, PTTGC, ESSO) – ราคาปิโตรเคมีต้นน้ำสายโอเลฟินส์ปรับผสม โดย Ethylene ทรงตัว W-W ขณะที่ Propylene +0.5% W-W (เป็นกลางต่อ PTTGC, SCC) (+) ราคาอะโรเมติกส์ปรับตัวขึ้น โดย Paraxylene +1.2% W-W และ […]

Commodity WoW – บล.ฟินันเซีย ไซรัส

THAILAND EQUITY RESEARCH Comments: (+) ราคาน้ำมันดิบ WTI ขยับขึ้น +1.7% W-W จากตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ปรับลดลงมากกว่าคาด และอุปสงค์ฝั่งสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็น นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังมีปัจจัยหนุนจากเหตุความไม่สงบทางการเมืองในอิหร่าน (เป็นบวกต่อกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะ PTT, PTTEP, PTTGC) (-) ค่าการกลั่นสิงคโปร์ ขยับลง -9.9% W-W มาอยู่ที่ US$5.9/บาร์เรล ลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 6 (เป็นลบต่อโรงกลั่น TOP, SPRC, BCP, IRPC, PTTGC, ESSO) (+) ราคาปิโตรเคมีต้นน้ำสายโอเลฟินส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย Ethylene +3.0% W-W ส่วน Propylene +3.2% W-W (เป็นบวกต่อ PTTGC, SCC) (+) ราคาอะโรเมติกส์ปรับตัวขึ้น โดย Paraxylene +1.2% และ Benzene +1.1% […]

SPECIAL REPORT – บล.ฟินันเซีย ไซรัส

การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำส่งผลบวกต่อการบริโภค ภายในไม่เกิน 15 ม.ค. นี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำ 3 ฝ่าย (ฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง และภาครัฐที่มีกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ) จะมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และค่าแรงใหม่จะมีผลทันทีสิ้นเดือน ม.ค. มีการคาดการณ์ว่าค่าแรงขั้นต่ำจะปรับขึ้น 2-15 บาท หรือราว 5% เรามองผลกระทบสุทธิเป็นบวกต่อบริษัทจดทะเบียนโดยรวมและต่อเศรษฐกิจ เพราะหลายธุรกิจมีการปรับตัวนับตั้งแต่มีการขึ้นค่าแรงครั้งใหญ่เป็น 300 บาททั่วประเทศเมื่อปี 2012 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 40-90% ทำให้มีการลดปริมาณแรงงาน เปลี่ยนมาเป็นการใช้เครื่องจักรมากขึ้น ยกเว้นบางธุรกิจที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานในระดับสูงเช่น ก่อสร้าง สิ่งทอ การประมง เกษตรและอาหาร เป็นต้น แต่ค่าจ้างที่หลายธุรกิจจ่ายอยู่ก็สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้ว ผลด้านบวกคือการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น จะเห็นว่าการขึ้นค่าแรงขึ้นต่ำต้นปี 2012 การบริโภคภาคเอกชนใน 2Q12 – 2Q13 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึง 1% Q-Q ต่อไตรมาส เทียบกับก่อนหน้านั้นที่ขยายตัวไตรมาสละ 0.3% Q-Q ส่วน EPS growth ของตลาดในปี 2012 ที่โต […]

Commodity WoW – บล.ฟินันเซีย ไซรัส

THAILAND EQUITY RESEARCH Comments: (-) ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลง -1.0% W-W จากความไม่แน่นอนของผลการประชุมโอเปก และ การกลับมาใช้งานอีกครั้งของท่อขนส่งน้ำมัน keystone (เป็นลบต่อกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะ PTT, PTTEP, PTTGC) (-) ค่าการกลั่นสิงคโปร์ ขยับลงเล็กน้อย -0.5% W-W มาอยู่ที่ US$7.26/บาร์เรล (เป็นลบต่อโรงกลั่น TOP, SPRC, BCP, IRPC, PTTGC, ESSO) (+) ราคาปิโตรเคมีต้นน้ำสายโอเลฟินส์ขยับขึ้น โดย Ethylene +0.4% W-W และ Propylene +0.6% W-W (เป็นบวกต่อ PTTGC, SCC)- ราคาอะโรเมติกส์ปรับผสม โดย Paraxylene +1.2% W-W ขณะที่ Benzene -1.1% W-W (เป็นกลางต่อ […]

Afternoon session – บล.ฟินันเซีย ไซรัส

Market Update : บ่ายมีชะลอสลับ หลังเช้าแตะ 1700 จุดไปแล้วเปิดบวก SET INDEX รอบบ่ายประเมินเริ่มชะลอสลับ ฐานสำคัญ 1693-1695 จุดน่าจะรองรับได้ดี (หลังจากรอบเช้าทดสอบ 1700 จุด และ High 1702.98 จุด ใกล้แนวต้าน 1705 จุด) S50Z17 บ่ายนี้จะเริ่มชะลอเข้าหาแนวรับ 1080 จุด หลังจากรอบเช้าแตะ 1088 จุดแล้วไม่ทะลุขึ้นยืน ขณะที่รอบหลักการชะลอ คือ โอกาส Long เป้าหมาย 1095-1100 จุด กลยุทธ์ S50Z17 บ่ายนี้เริ่มชะลอ คาดไม่ขึ้นทีเดียวผ่าน 1088 – ถือ Long ต้นทุน 1070 จุด ที่เน้นรอบกว้าง รอปิดตามแนวต้าน 1090-1095 จุด และ 1100 จุด […]

1 2 3 4 8