เลื่อนชง “ครม.” เคาะ “คนละครึ่ง”-เพิ่มเงิน “บัตรคนจน” กระตุ้นใช้จ่าย ไปสัปดาห์หน้า

กระทรวงการคลัง เลื่อนชง "ครม." เคาะ "คนละครึ่ง"-เพิ่มเงิน "บัตรคนจน" กระตุ้นใช้จ่าย ไปสัปดาห์หน้า แจงเหตุ "สภาพัฒน์" ขอพิจารณารายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติก่อน

1 2