“บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน” คว้า 2 รางวัลใหญ่

"บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน" คว้า 2 รางวัลใหญ่ด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตดีเด่น จากเวทีระดับภูมิภาค