“ศธ.” ยกระดับป้องกัน “โควิด-19” สั่งหน่วยงาน Big Cleaning ฆ่าเชื้อ ทุกโรงเรียนในสังกัด!

“กระทรวงศึกษาธิการ” (ศธ.) ยกระดับป้องกัน “โควิด-19” สั่งหน่วยงานจัก Big Cleaning ฆ่าเชื้อไวรัส ทุกโรงเรียนในสังกัด!