กลุ่ม ปตท. เปิดตัว “โซลาร์ชนิดลอยน้ำทะเล” แห่งแรกของไทย

กลุ่ม ปตท. เปิดตัว “โซลาร์ชนิดลอยน้ำทะเล” แห่งแรกของไทย นำร่องผลิตไฟป้อนใช้ภายในกลุ่มฯ โดยใช้ความรู้ในเชิงวิศวกรรมในการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในน้ำทะเล และใช้นวัตกรรมเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ อายุการใช้งาน 25 ปี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดินหน้าขยายการติดตั้งให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

1 2 3 9