“ประกันภัยไทยวิวัฒน์” เปิดตัว “ประกันเดินทาง เปิด–ปิด”

"ประกันภัยไทยวิวัฒน์" เปิดตัว "ประกันเดินทาง เปิด–ปิด" ให้จ่ายเบี้ยตามจริง เดินทางเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น