“ชวน” บรรจุญัตติ แก้ รธน. ของฝ่ายค้าน เข้าวาระประชุมสภาฯ 30 ส.ค.นี้

“ชวน” บรรจุญัตติ แก้ รธน. ของฝ่ายค้าน เข้าวาระประชุมสภาฯ 30 ส.ค.นี้ มอบวิป 2 ฝ่ายหารือเปิดอภิปรายไม่ลงมติ เรื่องปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง