“ไทย” รับไม้ต่อ “นิวซีแลนด์” เตรียมขึ้นเจ้าภาพประชุมเอเปคปี 65

"อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ" เผยไทยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคปี 65 ต่อจากนิวซีแลนด์