ครม. ไฟเขียวเว้นค่าทางด่วน วันหยุดพิเศษเดือน พ.ย.-ธ.ค.63

ครม. ไฟเขียวเว้นค่าทางด่วน วันหยุดพิเศษเดือน พ.ย.-ธ.ค.63 ตามประกาศกระทรวงคมนาคม

ครม. เคาะตั้งบอร์ดเร่งรัดเบิกจ่ายงบปี 64 กระตุ้นลงทุน อัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบศก.

ครม. เคาะตั้งคณะกรรมการาติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบปี 64 กระตุ้นลงทุน อัดฉีดเม็ดเงินไหลลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว

1 2 3 4