“ชวน” พร้อมร่วมมือ เปิดประชุมสภาฯ อภิปรายแก้ รธน. ตามข้อเสนอ สว.

“ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภา พร้อมให้ความร่วมมือ เปิดประชุมสภาฯ อภิปรายแก้รัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอ สว.

1 2 3