“ครม.” ตั้ง “ชยธรรม์ พรหมศร” ผอ.สนข. นั่งปลัดคมนาคม คนใหม่!

ที่ประชุม “ครม.” สัญจร จ.ระยอง ตั้ง “ชยธรรม์ พรหมศร” ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงคมนาคม คนใหม่!