ผู้ว่าฯสั่งปิดห้างทั่วกรุง เว้นโซนอาหาร-ของใช้จำเป็น เริ่ม 22 มี.ค.นี้ หวังสะกัดโควิด-19

ผู้ว่าฯสั่งปิดห้างทั่วกรุง เว้นโซนอาหาร-ของใช้จำเป็น เริ่ม 22 มี.ค.-12 เม.ย.นี้ พร้อมเล็งหั่นจำนวนผดส.รถสาธารณะเหลือ 50% ต่อเที่ยว หวังสะกัดโควิด-19