“สคร.” จี้รัฐวิสาหกิจ เร่งเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบ 63 ลดผลกระทบ ศก. หลังวิกฤต “โควิด”

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จี้รัฐวิสาหกิจ เร่งเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบ 63 ชี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤต “โควิด-19”

“คลัง” จัดเก็บรายได้รัฐ 8 เดือน ปีงบ 63 ต่ำเป้า 11.2% ผลกระทบมาตรการภาษี เยียวยา “โควิด”

“กระทรวงการคลัง” เผยผลจัดเก็บรายได้รัฐ 8 เดือน ปีงบ 63 ต่ำเป้า 11.2% ผลกระทบมาตรการภาษี เยียวยา “โควิด”

“สคร.” เผย 7 เดือนแรก ปีงบ 63 เก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 144,922 ลบ. สูงกว่าเป้า 16%

"สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ" (สคร.) เผย 7 เดือนแรก ปีงบ 63 เก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 144,922 ลบ. สูงกว่าเป้า 16%