“ครม.” เคาะงบ 1.03 หมื่นลบ. ออกสินเชื่อ เสริมสภาพคล่อง ผู้ประกอบการประมง 2,820 ราย

"ครม." เคาะงบ 1.03 หมื่นลบ. ให้ "ออมสิน-ธ.ก.ส." ออกสินเชื่อ เสริมสภาพคล่อง ผู้ประกอบการประมง 2,820 ราย ดอกเบี้ย 7% รัฐช่วยจ่ายชดเชย 3% ต่อปี นาน 7 ปี