“ผู้ว่าฯสกลฯ” สั่ง “ห้ามขายเหล้า” สกัดรวมกลุ่มสังสรรค์ เสี่ยงแพร่ “โควิด” ดีเดย์วันนี้!

"ผู้ว่าฯสกลฯ" งัดกฎเหล็ก "ห้ามขายเหล้า" สกัดการรวมกลุ่มสังสรรค์ เสี่ยงแพร่ "โควิด-19" ดีเดย์วันนี้!

1 2