“มท.” สั่งผู้ว่าฯ คุมเข้มพื้นที่ชายแดนเมียนมา ห้ามใช้ดินแดนไทย เคลื่อนไหวทางการเมือง

กระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ เพิ่มความเข้มงวดพื้นที่ชายแดน สกัดลักลอบเข้าเมือง รวมถึงห้ามใช้ดินแดนไทยเคลื่อนไหวทางเมือง กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ