“วิรไท” เปิดใจก่อนพ้นตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ธปท. แนะเตรียมรับมือโจทย์ใหญ่-ประสานนโยบายรัฐ แก้ศก.

“วิรไท” เปิดใจก่อนพ้นตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ธปท. แนะเตรียมรับมือโจทย์ใหญ่-ประสานนโยบายรัฐ แก้ศก.

“เศรษฐพุฒิ-เมธี” ชิงดำเก้าอี้ผู้ว่าฯ ธปท. คนใหม่ เสนอ “คลัง” เคาะเหลือ 1 ก่อนชงเข้า ครม.

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย เคาะแล้ว 2 ชื่อ “เศรษฐพุฒิ-เมธี” ชิงดำ เก้าอี้ผู้ว่าฯ ธปท. คนใหม่ เตรียมเสนอ “คลัง” เลือกชงเข้า ครม.