กำนัน-ผญบ.เฮ! “ครม.” เคาะจ่ายเงินพิเศษ 7 เดือน ตอบแทนช่วยป้องกัน “โควิด” ระบาดในพื้นที่

ที่ประชุม “ครม.” มีมติอนุมัติจ่ายเงินพิเศษ "กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-แพทย์ตำบล" เป็นเวลา 7 เดือน ตอบแทนความเสียสละ ช่วยป้องกัน “โควิด” ระบาดในพื้นที่