บลจ.วรรณ ออกกอง ONE-DELIGHT เน้นลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ

บลจ.วรรณ ออกกองกองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ (ONE-DELIGHT) เน้นลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ 80% อีก 20% ลงทุน REIT หวังเพิ่มผลตอบแทน เสนอขาย 8-18 ก.ค.62

1 2