เช็กเลย! 4 แบงก์คลอดมาตรการ “พักหนี้” เยียวยาลูกค้ากระทบ “โควิด” ระลอก 3

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ระลอก 3 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้ประชาชนหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบในเรื่องการขาดรายได้ เป็นเหตุให้ไม่มีเงินไปจ่ายหนี้บ้านที่ติดค้างธนาคารอยู่ ซึ่งบางธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการสั่งพักชำระหนี้ แต่ยังคงให้ลูกหนี้จ่ายดอกเบี้ยอยู่ พร้อมกันนี้ มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. เห็นชอบออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งสิ้น 9 มาตรการ โดยในมาตรการดังกล่าวมีมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 และมาตรการพักหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFls) ทั้งนี้ ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารที่มีมาตรการพักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย ดังนี้   1.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ได้ออกมาตรการความช่วยเหลือ โดยสอดรับกับมาตรการทางการเงินเพิ่มเติมของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จำนวน 2 มาตรการ ดังนี้ มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู) เป็นสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 5 ปี […]

ครม.ไฟเขียว “ลดค่าน้ำ-ไฟ” พ.ค.-มิ.ย.64 พร้อม “ยืดหนี้” ยาวถึงสิ้นปี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไฟเขียว “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ” ช่วงพ.ค.-มิ.ย.64 พร้อม “ยืดหนี้” ยาวถึงสิ้นปี เยียวยาผู้รับผลกระทบ "โควิด-19"

ครม.ขยายเวลาลดภาษีธุรกิจ-พักหนี้ จ.ชายแดนใต้อีก 3 ปี หวังกระตุ้นลงทุนในพื้นที่

ครม.ขยายเวลาลดภาษีธุรกิจ-พักหนี้ จ.ชายแดนใต้อีก 3 ปี หวังกระตุ้นลงทุนในพื้นที่ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

“ธปท.” เผยลูกหนี้กว่า 60% พร้อมชำระตามปกติ หลังสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือ 31 ต.ค.นี้

“ธปท.” เผยลูกหนี้กว่า 60% พร้อมชำระตามปกติ หลังสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือ 31 ต.ค.นี้ ส่วนที่เหลือ แบงก์ยืนยันมีมาตรการรองรับ