EXIM BANK เปิด “สินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า”

EXIM BANK เปิด “สินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า” เสริมสภาพคล่องธุรกิจส่งออก พร้อมปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ผู้ส่งออก SMEs ของไทย

EXIM BANK จับมือ China EXIM ส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน

EXIM BANKจับมือChina EXIM ลงนามความร่วมมือสนับสนุนทางการเงินระหว่างกัน หวังส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-จีน ภายใต้นโยบาย "One Belt, One Road" หรือเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21