“กทม.” แจ้งคนไป 11 พท.เสี่ยงโควิด 5 จังหวัด ช่วง 15-26 ธ.ค.63 รีบติดต่อด่วน!

"กทม." แจ้งคนไป 11 พื้นที่เสี่ยงใน 5 จังหวัด ช่วง 15-26 ธ.ค.63 รีบติดต่อ "สำนักอนามัย" เพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิดด่วน!