“พาณิชย์” รุกแก้ต่าง หลังประเทศคู่ค้าใช้มาตรการ AD ฟ้องทุ่มตลาดสินค้าส่งออกไทย

“กระทรวงพาณิชย์” รุกแก้ต่าง หลังประเทศคู่ค้าใช้มาตรการ AD ตอบโต้ไทยทุ่มตลาดสินค้าส่งออก เสนอเปิดไต่สวน ให้สอดคล้องกับหลักการของ WTO