“ธปท.” เจาะภาวะหนี้ครัวเรือน เสี่ยงบานปลาย กลายเป็นหนี้เสีย โจทย์สุดท้าทาย ศก.ไทย

“ธปท.” เจาะภาวะหนี้ครัวเรือน เสี่ยงบานปลาย กลายเป็นหนี้เสีย เหตุสินเชื่อเข้ามาตรการช่วยเหลือ กระจุกตัว-ปชช.เจอปัญหารุนแรงต่างกัน ถือเป็นโจทย์สุดท้าทาย ศก.ไทย