“คลัง” แจงปมภาษีที่ดินเก็บตามการใช้งานจริงเป็นหลัก เตรียมคลอด กม.ลูกคุมหลักเกณฑ์เร็วๆนี้

“กระทรวงการคลัง” แจงปมภาษีที่ดินเก็บตามการใช้งานจริงเป็นหลัก เตรียมคลอด กม.ลูกคุมหลักเกณฑ์เร็วๆนี้

“คลัง” เร่งหารือแนวทางเก็บ “ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง” ก่อนดีเดย์ 1 ม.ค.63

“กระทรวงคลัง” เร่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางเก็บ “ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง” ก่อนดีเดย์ 1 ม.ค.63

เจาะลึกภาษีที่ดินกดดันแบงก์ใหญ่โบรกฯชี้ได้จังหวะเข้าช้อนหุ้นเล็ก

โบรกฯแนะกลยุทธ์การลงทุน ให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์น้อยกว่าตลาด และยังแนะนำให้ขายหุ้นใหญ่ทุกแห่ง ยกเว้น BBL มาซื้อหุ้นขนาดเล็ก ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นน้อย คือ TISCO และ TCAP