“คลัง” แจงจ่าย “ภาษีที่ดินฯ” เมื่อได้รับหนังสือแจ้ง-คาดขยายเวลาเรียกเก็บ หลังส่อล่าช้า

“กระทรวงการคลัง” แจงจ่าย “ภาษีที่ดินฯ” เมื่อได้รับหนังสือแจ้ง-คาดขยายเวลาเรียกเก็บ หลังส่อล่าช้า

นักกม. เตือนใช้สิทธิ์ค้าน ประเมินภาษีที่ดินฯ ใน 30 วัน ก่อนถึงกำหนดจ่าย งวดแรก 31 ส.ค.

นักกฎหมาย เตือนตรวจสอบหนังสือแจ้งข้อมูลภาษีที่ดินฯ ชี้หากไม่เห็นด้วย ให้เร่งใช้สิทธิ์ยื่นคัดค้าน ภายใน 30 วัน ก่อนถึงกำหนดจ่ายงวดแรก 31 ส.ค.นี้

“คลัง” แจงภาษีที่ดินฯ ยึดตามมูลค่า อุดช่องโหว่ภาษีเดิม ทำเลทอง ปลูกพืชเกษตร เลี่ยงไม่พ้น!

"กระทรวงการคลัง" แจงภาษีที่ดินใหม่ ยึดตามมูลค่า อุดช่องโหว่ภาษีบำรุงท้องที่-ภาษีโรงเรือน ย้ำที่ดินทำเลทอง ปลูกพืชเกษตร หวังเลี่ยง หนีไม่พ้น!