SME Bank ปรับเกณฑ์สินเชื่อสำรองวัตถุดิบเกษตร

SME Bank ปรับเกณฑ์ให้สินเชื่อสำรองวัตถุดิบเกษตร หนุนเก็บสต็อกสับปะรด-กล้วย ช่วยพยุงราคาแก้ปัญหาล้นตลาด