มวลชน “คณะราษฎร์” เข้าพื้นที่แยกราชประสงค์แล้ว ตร. ปิดเส้นทางบางจุด

มวลชน “คณะราษฎร์” ทยอยเข้าพื้นที่แยกราชประสงค์แล้ว ตร.แนะเลี่ยงเส้นทางรถติด พร้อมปิดเส้นทางบางจุด