หุ้นรับอานิสงส์มาตรการรัฐ ราคายัง Laggard!

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งสามส่วน ถือเป็นบวกต่อบจ.ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อเนื่อง และพบว่ามีหุ้น 3 กลุ่ม ที่ส่วนใหญ่หุ้นราคายัง Laggard เมื่อเทียบตลาด