SCB พร้อมเยียวยาลูกค้ากว่า 200 ราย ถูกมิจฉาชีพหลอกล้วงข้อมูลผ่าน SMS สูญเงินร่วม 30 ลบ.

SCB พร้อมเยียวยาลูกค้ากว่า 200 ราย ถูกมิจฉาชีพหลอกล้วงข้อมูลผ่าน SMS สูญเงินร่วม 30 ลบ.

“คลัง” เตือนระวังเบอร์แปลก อ้างรัฐโอน 2 พันบ. ช่วย “โควิด” ที่แท้ล้วงข้อมูลฉกเงินในบัญชี

กระทรวงการคลัง เตือนประชาชนระวังเบอร์โทร.แปลก มิจฉาชีพอ้างภาครัฐโอนเงินชกระตุ้นเศรษฐกิจสู้ "โควิด" 2,000 บ. หวังหลอกล้วงข้อมูล ขโมยเงินในบัญชี