“กอร.ฉ.” ยันสลายม็อบ 16 ตุลา ยึดหลักยุทธวิธีสากล รอนักเคมี แจงข้อมูลสารสีฟ้า

"กอร.ฉ." ยันสลายม็อบ 16 ตุลา ยึดหลักยุทธวิธีสากล รอผู้ชำนาญการด้านเคมี แจงข้อมูลสารสีฟ้า

1 2